อีเมล์หรือเบอร์ไวรัส :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
       
rootห้องเรื่องทั่วไป
3 page:   [1] 2 3
 
 
รูปพระมเหสี พระภรรยา และพระสนม ในรัชกาลที่๕ หาดูได้ยาก
นายตะขบ
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 100%
 
School : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 11:25 AM (#1300664)
หากจะเรียงตามลำดับพระอิสริยยศแล้ว พระมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมดปรากฎพระนามและนามดังต่อไปนี้

๑ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
(สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนา๔ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง)


๒ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
(สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)


๓ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม)


๔ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
(สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี)


๕ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี (พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรก)


๖ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค


๗ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสาวภาคย์นารีรัตน์


๘ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ (สมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา)


๙ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี


เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม

เจ้าจอมมารดา
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ)

เจ้าจอมมารดาจันทร์

เจ้าจอมมารดาชุ่ม

เจ้าจอมมารดาแช่ม

เจ้าจอมมารดาโหมด


เจ้าจอมมารดาตลับ


เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกษร ณ เชียงใหม่

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร สนิทวงศ์

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์

เจ้าจอมมารดาทับทิม

เจ้าจอมมารดาเรือน

เจ้าจอมมารดาพร้อม

เจ้าจอมมารดาวง

เจ้าจอมมารดาวาด


เจ้าจอมมารดาเลื่อน

เจ้าจอมมารดาแส


เจ้าจอมมารดาแสง

เจ้าจอมมารดาสุด

เจ้าจอมมารดามรกฎ

เจ้าจอมมารดาเหม

เจ้าจอมมารดาอ่วม

เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค (ก๊ก ออ.)เจ้าจอม


ท้าวนารีวรคณารักษ์ (เจ้าจอมแจ่ม ไกรฤกษ์)

ท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เจ้าจอมเพิ่ม รัตนทัศนีย์)

ท้าววนิดาพิจาริณี (เจ้าจอมเพิ่ม สุจริตกุล)

ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม มาลากุล)

ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม มาลากุล)

เจ้าจอมโหมด บุนนาค

เจ้าจอมนวล ณ นคร

เจ้าจอมหม่อมหลวงถนอม เทพหัสดิน

เจ้าจอมละม้าย สุวรรณทัต

เจ้าจอมสว่าง ณ นคร

เจ้าจอมจีน บุนนาค

เจ้าจอมเนื่อง บุณยรัตพันธุ์

เจ้าจอมเพิ่ม ณ นคร

เจ้าจอมอ้น บุนนาค

เจ้าจอมเอม พิศลยบุตร

เจ้าจอมช่วง พิศลยบุตร

เจ้าจอมใย บุณยรัตพันธุ์

เจ้าจอมกลีบ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เจ้าจอมลิ้นจี่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เจ้าจอมฟักเหลือง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เจ้าจอมประคอง อมาตยกุล

เจ้าจอมสังวาลย์ อมาตยกุล

เจ้าจอมอบ บุนนาค

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้น มาลากุล

เจ้าจอมถนอม ภัทรนาวิก

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เยื้อน

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียด ลดาวัลย์

เจ้าจอมถนอม บรรจงเจริญ

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ข้อ สนิทวงศ์

เจ้าจอมเจียน โชติกเสถียร

เจ้าจอมเยี่ยม โชติกเสถียร

เจ้าจอมกิมเหรียญ โชติกเสถียร

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ว มาลากุล

เจ้าศรีแห่งนครน่าน

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ละม้าย สิงหรา

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์จรวย ปราโมช

เจ้าจอมทิพย์ สกุณะสิงห์

เจ้าจอมอำ คุรุกุล

เจ้าจอมอิ่ม คุรุกุล

เจ้าจอมปุก บุนนาค

เจ้าจอมพิศว์ บุนนาค

เจ้าจอมเลียม บุนนาค

เจ้าจอมเอี่ยม บุนนาค


เจ้าจอมเอิบ บุนนาค (เป็นเจ้าจอมที่รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดปราณมาก) (ก๊ก อ.)


เจ้าจอมอาบ บุนนาค (ก๊ก อ.)

เจ้าจอมอาบ (ซ้าย) และ เจ้าจอมเอื้อน บุนนาค (ขวา)

เจ้าจอมเอื้อน บุนนาค (ก๊ก อ.)


เจ้าจอมแก้ว บุนนาค

เจ้าจอมแส บุนนาค


เจ้าจอมสมบูรณ์ มันประเสริฐ

เจ้าจอมน้อม โชติกเสถียร

เจ้าจอมเยือน บุนนาค

เจ้าจอมวอน บุนนาค

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ (เจ้าจอมคนสุดท้ายที่ได้ชื่อว่างามมาก)ภาพเก่าหายากครับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯทรงฉายพร้อมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี


จากซ้ายไปขวาครับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรัตน์ พระบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ


คือสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ทรงดำนาที่ทุ่งพญาไทครับ


สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ฉายพระรูปพร้อมด้วยเจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายภาพกับเจ้าจอมเอิบ (ซ้าย) เจ้าจอมเอี่ยม (กลาง) และเจ้าจอมเอื้อน (ขวา) 
 
 
นายตะขบ
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 100%
 
School : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 11:35 AM (#1300696)
ขุดด้วยนะคับ
 
 
 
Thapanee
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 55%
 
School : กรรณสูตศึกษาลัย
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:22 PM (#1300854)
เราชอบอ่ารูปแบบเนี่ย
 
 
 
luffy
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 35%
 
School : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:28 PM (#1300890)
เก่าจังเลยคับ

เก่งจังที่หามาได้
 
 
 
Coca_Cola
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 81%
 
School : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:30 PM (#1300902)
หามาจากไหนว่ะเนี่ยยย สุดยอดเลยยยย

:emo11

 
 
 
Coca_Cola
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 81%
 
School : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:31 PM (#1300904)
อยากได้ซิมคับบบ

เมื่อไหน่จะได้ก็ไม่รู้ๆๆๆ

อยากๆได้ๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆ

 
 
 
Coca_Cola
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 81%
 
School : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:31 PM (#1300908)
อยากได้ซิมคับบบ

เมื่อไหน่จะได้ก็ไม่รู้ๆๆๆ

อยากๆได้ๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
 
 
Coca_Cola
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 81%
 
School : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:32 PM (#1300909)
อยากได้ซิมคับบบ

เมื่อไหน่จะได้ก็ไม่รู้ๆๆๆ

อยากๆได้ๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆ

 
 
 
Coca_Cola
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 81%
 
School : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 12:32 PM (#1300913)
อยากได้ซิมคับบบ

เมื่อไหน่จะได้ก็ไม่รู้ๆๆๆ

อยากๆได้ๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆ


 
 
 
Mushroom
 
 
 
 
 
 
School : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 13:42 PM (#1301095)
หามาจากไหน?
 
 
 
นายตะขบ
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 100%
 
School : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 18:29 PM (#1302015)
หามาจากเว็ปไซต์ต่างๆครับ เอามารวมกัน ความจริงมีอีกมากครับ

แต่ไม่มีเวลาลง ว่างๆจะเอามาลงให้ชมกันอีกนะคับ
 
 
 
Gubza
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 99%
 
School : แม่จันวิทยาคม
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 18:36 PM (#1302029)
 
 
 
นายตะขบ
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 100%
 
School : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 20:54 PM (#1302489)
 
 
 
tongsamui
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 79%
 
School : เกาะสมุย
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 21:00 PM (#1302512)
ทั้งเก่าและๆหาดูยากจิงๆๆๆ


 
 
 
มารีน่า
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 31%
 
School : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก)
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 21:03 PM (#1302523)
เยอะไปมั้ย
 
 
 
ßÀÐ £яяәя
 
 
 
 
 
 
School : ท่าบ่อ
 โพสเมื่อ : 17 Oct 2010 21:22 PM (#1302569)
เยอะจังเลย ๆ
 
 
 
bellza
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 0%
 
School : เด็กไร้สังกัด
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 01:12 AM (#1302936)
ความรู้ทั้งนั้นเลยหามาจากไหนอ่ะ


อยากศึกษาต่ออ่ะ
 
 
 
snowcrazy
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 26%
 
School : เชียงรายวิทยาคม
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 02:25 AM (#1302954)
อยากได้ซิมก้อง่ายๆ

โทรไปเบอร์call center

แล้วก้อขู่วางระเบิดถ้าไม่ได้ซิม
 
 
 
peetzera
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 100%
 
School : ขลุงรัชดาภิเษก
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 08:26 AM (#1303031)
เอามาจากไหนเนี่ย


เก่งมาก
 
 
 
ไทเกอร์
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 31%
 
School : มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 08:28 AM (#1303033)
เอามาจากร้านขายกล้วยทอดมั่ง
 
 
 
NooM
 
 
 
 
 
 
School : วัดธรรมจริยาภิรมย์
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 08:36 AM (#1303046)
ขอบพระคุณพระพุทธเจ้าค่ฃะ
 
 
 
แนนนี่
 
 
 
 
 
 
School : เทคโนโลยีมุกดาหาร
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 09:00 AM (#1303074)
ขอบคุณค่ะ
 
 
 
*-*john*-*
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 29%
 
School : มัธยมมีชัยพัฒนา
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 09:02 AM (#1303079)
หาดูยาก
 
 
 
noname
 
 
 
 
 
 
โอกาสได้ซิม : 33%
 
School : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 09:26 AM (#1303142)
ขอบคุณค่ะ
 
 
 
Jrsmj'Mie
 
 
 
 
 
 
School : เดชะปัตตนยานุกูล
 โพสเมื่อ : 18 Oct 2010 10:27 AM (#1303320)
ขอบคุณมากคะ
 
 
 
3 page:   [1] 2 3
Forum jump
 
Copyright © www.happyvirus.com all right reserved.